Simboli umjesto riječi

0
26
Foto: Olympics.org

U procesu stvaranja vizuelnog identiteta Olimpijskih igara Minhenu 1972. godine, grafički dizajner Otl Aiher, jedan od osnivača i direktor Visokog instituta likovne umjetnosti iz Ulma, stvorio je sistematičan jezik znakova.ž

Nijesu samo sportisti simboli i plakati bili cilj grafičkog obilježja Igara, već je trebalo smisliti kako pomoći gostima iz cijelog svijeta u orjentaciji kroz različite olimpijske lokacije, koji su govorili bezbroj različitih jezika i obezbijediti im potrebne informacije.

To je postignuto mukotrpnom izradom kompleksnih i sveobuhvatnih serija simbola, koji su preplavili cijelu Bavarsku.

Nakon pozitivnog iskustva koje je pružila primjena simbola nazvanih piktogrami, na Igrama u Minhenu, kao i na Frankfurtskom aerodromu, Aiherov tim je razvio veliki broj simbola koji se i danas koriste.